Wildlife - AmySpencer2945

This eagle transferred the fish from talons to beak while flying.
Iowa River, Iowa City, Iowa

EagleIowa CityIowa