Wildlife - AmySpencer2945

This eagle just caught a little something to eat.

EagleBald eagleIowa CityIowaJohnson CountyRaptor